Cağfer Karadaş'ın Kaleminden İmam Maturidi | Kitap Saati - 2 Aralık 2020